Vinterpelsen er sluppet, og Þorvar er flyttet til nytt beite.

Þorvar ble flyttet til nytt hingstebeite i midten av mai, og står nå sammen med 3 andre 2-års hingster på gården Ytra-Skörðugil  i Skagafjörður. Planen er å ta han hjem til høsten.